Karlskoga Kattcafé

Karlskoga Cat Café
The PURRfect place for cat cuddles, coffee & cake

Villkor och regler

De flesta av våra regler baserar på vanligt sunt förnuft, men för dem som har ingen eller liten erfarenhet av katter, så vill vi säkerställa att våra gäster har fått all nödvändig information innan ni kommer in i kattcafét.
När ni kommer till vårt kattcafé, så är ni införstådda med våra villkor för katterna och ni förbinder er att följa instruktioner från oss. Vi utgår ifrån att alla förstår reglerna, men vi vill vara tydliga med att brott mot villkoren innebär att man får lämna kattcafét och att man inte är välkommen tillbaka. För oss kommer katternas väl och ve först.
 • Besök måste förbokas, inga oanmälda besök kommer att vara möjliga. Gäster måste ange för- och efternamn.
 • Vår personal kommer att ge er skoskydd eller roliga katt-tofflor. Inga dubbskor är tillåtna i cafét, katthotellet eller butiken.
 • Vi ber alla gäster att tvätta sina händer med handsprit när ni kommer. Vi tillhandahåller handsprit.
 • Mata inte katterna och täck över ditt fika med en serviett när katterna är hos dig.
 • Ta inte med egna kattleksaker eller egen kattmynta.
 • Allt umgänge med katterna sker på deras villkor. Det betyder bland annat:
 • Väck eller klappa aldrig sovande katter.
 • Det är förbjudet att jaga, lyfta eller dra i katterna. Låt dem få komma till er.
 • Tvinga inte katterna att leka om de inte vill.
 • Det är tillåtet att ta bilder på katterna, men inte med blixt.
 • Skrik inte eller gör inga höga ljud kring katterna.
 • Var försiktiga med varm dryck så att katterna inte bränner sig. (Och inte ni er heller förstås!)
 • Ha på er oömma kläder, ylletröjor kan fastna i katternas klor och bli förstörda. Undvik fransar på kläderna eftersom katter älskar att leka med fransar och tofsar och kläderna kan bli förstörda.
 • All lek med katterna sker på egen risk. Vi tar inte ansvar för om katten i sin lek river eller biter er eller era kläder och väskor.
 • Följ alltid personalens instruktioner.
 • Åldersgräns är 10 år. Upp till 15 år måste en vuxen vara med. Max två personer på 10-15 år per vuxen person.
 • Alla gäster betalar inträde. Pris för fika tillkommer.

FAQ

Vad är ett kattcafé?
Karlskoga Cat Café ligger i direkt anslutning till vårt katthotell och kattbutik. I kattcafét har vi några av våra egna katter som du kan träffa och umgås med. Du kan lära dig mer om deras raser. De flesta av våra katter är antingen Egyptian Mau eller traditionell Siames, som är två av de äldsta och mest sällsynta raserna med en mycket spännande historia.

 

Får jag ta med mig min egen katt?
Nej, katter kommer inte alltid överens och vi vill att våra katter ska vara trygga och nöjda.


Kan jag köpa presentkort?/Tar ni presentkort?

Ja! Ni kan köpa presentkort under rubriken “boka”. Vi är också med i Marknadsplats Karlskogas presentkortssystem, men de korten kan bara lösas in på plats.

Varför måste jag boka kattcafét i förväg?
Vi har ett begränsat antal platser och tider. För att vara säkra på att få plats, så rekommenderar vi att ni bokar i god tid.

Varför får jag inte ta med barn under 10 år? Varför har ni en åldersgräns?
Efter noga övervägande så har vi beslutat att åldersgränsen är 10 år. Upp till 15 år måste dessutom en vuxen vara med. Max två personer 10-15 år per vuxen person. Alla gäster betalar inträde.
Vi har de här reglerna för katternas bästa och för att de ska känna sig så lugna och trygga som möjligt i sin miljö.
För att undvika otydlighet och besvikelse så gör vi inga undantag från åldersgränsen. Vi hoppas på er förståelse.

Hur säkerställer ni att katterna mår bra i kattcafét?
Katterna som ni får träffa i kattcafét är våra egna som kommer från vår uppfödning. De har ständig tillgång till eget utrymme för vila. Om vi märker att katterna inte är på humör för att umgås, så får de komma till utrymmen i katthotellet eller in till vårt hem, där de bor när kattcafét är stängt. På så vis blir det gos och umgänge med våra kunder på katternas villkor.

Har ni fika?
Ja, vi har kaffe och andra varma drycker samt vatten, läsk och andra alkoholfria drycker, så som öl, bubbel, rött och vitt vin. Kakor och på beställning smörgåstårta och smörgåsar.

Avbokningsvillkor

Avbokning upp till 7 dagar före bokningen debiteras med 40 kronor per person för att täcka administration och andra kostnader.

Avbokning som sker inom 7 dagar från bokningen debiteras med hela inträdesavgiften för att täcka administration och andra kostnader.

The Rules

Most of our rules are common sense, but for those with little-to-no cat experience, we want to make sure everyone is as informed as possible when entering the cafe. By entering our premises, you are agreeing to abide by our cat care rules and follow instruction when advised by our staff. I’m sure you’ll tow-the-line, but just to let you know, anybody who is breaking our rules will be asked to leave and will not be admitted again. Cat welfare is a serious matter to us.

 • Our cafe is by booking only and every guest must provide their full name.
 • Check your footwear – ask a staff member for a wipe or shoe covers if your shoes are dirty.
 • Please sanitise your hands (with gel or by washing) on arrival, there is hand sanitiser available as you enter the cat hotel and in the cat café.
 • Do not feed the cats – cover your food and drink.
 • Do not bring in cat toys or catnip from outside the cafe.
 • Never wake or stroke sleeping cats.
 • Do not chase, pick up or pull the cats, let them come to you.
 • Don’t force the cats to play if they don’t want to.
 • Feel free to take and share photos, but no flash.
 • Do not make loud noises around the cats.
 • Take care not to hurt the cats with drinks.
 • Wear sensible clothing, woollen items can easily get caught in the cats claws and become damaged, no tassels etc as the cats will want to play with then and again could get damaged.
 • All interaction with the cats is at your own risk, we cannot accept any responsibility for bites, scratches or damage to clothing, bags, shoes etc.
 • Always follow advice from our staff.

FAQ

What is a cat café?

Karlskoga Cat Café is attached to our cat hotel & cat butik. In the café we have some of our own cats for customers to meet, socialise with and learn about their breed. There are normally Egyptian Maus and Traditional Siamese which are two of the oldest breeds and fairly rare breeds with very interesting history behind them.

May I bring my cat?

No, cats do not always agree and we want our cats to be safe and happy.

Can I buy gift cards?

Yes! We are part of  Marknadsplats Karlskoga’s gift card scheme.

Why do I need to book in advance?

We have a limited number of slots/hours. To guarantee your visit, we always recommend that you book your slot on our website well in advance.

Why are you not allowed to bring children?
Why is there an age limit?

After a long evaluation and much thought, it has been decided on the age limit of 10 years, and up to 15 years you must be accompanied by an adult (1 adult for two children under 15 years – all pay per person). The decision is made for the cats’ best in mind and for them to feel as safe and calm in the environment as possible. To avoid confusion and annoyance, we make no exceptions – We hope for your understanding.

How do you guarantee the cats wellbeing?

They are our own cats who we have had since birth, they can retreat to a resting area at anytime and if we feel the need they can be taken to the hotel or back to the house where they stay when the café is closed.
Their contact with our guests is therefore completely voluntary.

Do you serve coffee & fika

Yes, we serve coffee, various others non-alcoholic drinks and cake.

Cancelation Policy

Cancellations made 7 days or more before arrival date are charged 40kr per/person cancelation fee to cover admin and other costs.

Cancellations made within 7 days before arrival date are charged the full booking fee to cover admin, and other costs involved.